Aandacht : 

- 2 patiënten (+ evt 1 begeleider) mogen plaats nemen in de wachtzaal, anderen dienen buiten te wachten

- mondmasker verplicht + gelieve handen te ontsmetten bij binnenkomst + verlaten van de praktijk (alcoholgel beschikbaar) Patiënten met luchtweginfekties (keelpijn, neusverkoudheid, hoesten) en/of met koorts, of patiënten met maagdarmklachten mogen niet naar de praktijk komen, maar moeten steeds eerst  telefonisch contact (089/865867) nemen voor screening en verdere richtlijnen.Voor aanbevelingen omtrent de coronacrisis vind je

up-to-date informatie op

       - www.info-coronavirus.be

       - www.gezondheidenwetenschap.beKleine heelkundige ingrepen kunnen enkel telefonisch geboekt worden.


Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is op de raadpleging. Voor het opmaken van voorschriften dient dus steeds een afspraak gemaakt te worden. Tijdens een consultatie krijgt u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is. Meld het aan uw arts indien u onvoldoende voorschriften heeft. Telefonisch aangevraagde voorschriften alsook attesten mogen wij dus niet afleveren. Het invullen van formulieren en attesten vraagt informatie en tijd. Gelieve daarom hiervoor op de raadpleging te komen. Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn niet toegelaten en zullen daarom niet uitgeschreven worden.

Resultaten bloedname en onderzoeken

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt. Gelieve het telefonisch contact met de arts tot het noodzakelijke te beperken. Uw arts zal eventueel tijdens een raadpleging laten weten wanneer u hem/haar best kan contacteren. Voor een uitgebreid advies ivm de resultaten van een onderzoek vragen we liefst een afspraak te maken voor een consultatie. 

NIEUWS !!

VAN 1 SEPTEMBER 2018 TOT 31 AUGUSTUS 2020 KOMT DR. AUDREY MEIER DE PRAKTIJK VERSTERKEN.

Dr. Audrey Meier start als Haio haar 2-jarige specialisatie huisartsgeneeskunde.

Als Haio wordt ze in alle aspecten van het huisartsenberoep ingeschakeld; ze heeft een eigen kabinet, spreekuren, huisbezoeken, wachtdiensten, enz.

Dankzij dagelijks overleg en wekelijkse vergaderingen blijven beide artsen in de praktijk steeds op de hoogte van de patiëntenproblematiek.

Zijn de afspraken bij Dr. Claes volzet, dan kan u steeds met een gerust hart terecht bij Dr. Meier.