Voor het najaar 2023 wordt een covidvaccin aangeraden voor volgende risicopersonen :

Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden) zijnde

- Alle 65 +'ers

- Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen

- Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap) Iedereen met een body mass index (BMI) = 40 kg/m2 - Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening

- Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)

- Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen - - Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)

- Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als: Ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten
Voor de patiënten die een vaccinatie tegen Covid wensen worden er vaste vaccinatiedagen georganiseerd waarop enkel het vaccin, evt samen met het griepvaccin, wordt toegediend. Toediening is gratis.

U kan zich hiervoor enkel nog  telefonisch inschrijven 089/865867 U kan zich ook inschrijven bij je apotheker voor het toedienen van het Covidvaccin in de apotheek.